top of page

corporate- en business Strategie

Wat is de koers die u wilt varen en welk lange termijn doel staat centraal? Los van de dagelijks wisselende omstandigheden.

  • Wat wil uw bedrijf  op de langere termijn realiseren? Wie en wat wilt u als bedrijf zijn?

  • Wat zijn de diensten en producten die uw bedrijf op de markt brengt nu en in de toekomst?

  • In welke markten is uw bedrijf nu en in de toekomst actief?

  • Wat is het operationeel en economisch model van uw onderneming?

  • Wat is het beleid op het gebied van R&D, informatie,  productie, marketing, verkoop, financiën en HRM?

  • Voor welke Product Markt Combinaties wordt gekozen?

Het kompas richten op de toekomst is belangrijk  voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.  

video by The Ocean Race via Youtube

bottom of page