corporate- en business Strategie

Wat is de koers die u wilt varen en welk lange termijn doel staat centraal? Los van de dagelijks wisselende omstandigheden.

  • Wat wil uw bedrijf  op de langere termijn realiseren? Wie en wat wilt u als bedrijf zijn?

  • Wat zijn de diensten en producten die uw bedrijf op de markt brengt nu en in de toekomst?

  • In welke markten is uw bedrijf nu en in de toekomst actief?

  • Wat is het operationeel en economisch model van uw onderneming?

  • Wat is het beleid op het gebied van R&D, informatie,  productie, marketing, verkoop, financiën en HRM?

  • Voor welke Product Markt Combinaties wordt gekozen?

Het kompas richten op de toekomst is belangrijk  voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.  

video by The Ocean Race via Youtube