top of page

digitalisering & ICT

De gaming-industrie is niet meer weg te denken. Technologisch heeft deze de afgelopen 25 jaar zichtbaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe generaties groeien op in een digitale wereld. Dit wijst de weg voor iedere onderneming. De komende generaties zullen een nog dominantere ontwikkeling gaan meemaken. Kunstmatige Intelligentie  en Machine Learning zullen tot nog ingrijpendere veranderingen gaan zorgen. Voor uw bedrijf geeft dit nieuwe kansen. Maar dit betekent dat nieuwe nog niet eerder ingeslagen wegen onderzocht moeten worden. Dit gaat verder dan het in stand houden van de bestaande systemen. Het gaat om nieuwe mogelijkheden van bedrijfsvoering, producten en diensten. Ook klanten zullen hier anders mee omgaan. Een verkenning is niet genoeg. Er zal nieuw beleid gemaakt moeten worden om de komende 5 a 10 jaar "into-business" te blijven en niet door een disruptie te worden ingehaald.

bottom of page