top of page

fusies & overnames

Hoe verschillend kunnen culturen zijn... Respect voor cultuurverschillen is belangrijk voor een succesvolle wedstrijd. Alleen dan kun je de maximale synergie bereiken. Fusies en overnames kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de strategie en juist daar spelen o.a. cultuurverschillen een belangrijke rol. Dit mag niet aan het toeval overgelaten worden. Overnames en fusies zijn risicovol; ze vragen op alle vlakken om de juiste ervaring en expertise. Een goed proces en het juiste team zijn dan onontbeerlijk. De bestaande business moet ongestoord door kunnen gaan. Na de deal gaat het proces van samengaan pas echt beginnen. Een integratieteam van eigen mensen, aangevuld met externe expertise gaat nu volgens een strak vooraf vastgesteld integratieplan aan de slag. 

Fusies en overnames kunnen bedrijven strategische doelen sneller laten bereiken mits deze goed zijn aangepakt.

video by Rugby Canada via Youtube

bottom of page